Η διαφήμισή μου είναι δωρεάν και δεν είναι εύκολη. Η επίλυση της προβληματικής ζήτησης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την άμεση επαφή με τον φορέα εκμετάλλευσης, ο οποίος βρίσκεται σε επαφή με τον πελάτη.